Menu Help ? Dashboard Registreer

Over

Wat is het OiRA (Online Interactive Risk Assesment) project

De ervaring leert dat een goede risico-inventarisatie is de sleutel tot een gezonde werkplek. Daarom heeft EU-OSHA een een eenvoudig te gebruiken en gratis web applicatie digitale RI&E ontwikkeld die MKB-bedrijven op weg kan helpen met de inventarisatie en evaluatie van werkgerelateerde risico's, beslissingen te nemen over preventieve acties, actie te ondernemen, deze te monitoren en te rapportage.

De OiRA web-applicatie geeft toegang tot de branche RI&E's die gemaakt zijn en worden onderhouden door de brancheorganisaties op nationaal niveau.

Waarom het OiRA project

Het De Europese Gemeenschap strategie voor Veiligheid en Gezondheid op het werk 2007-2012 staat voor de ontwikkeling van eenvoudige tools om de risico-inventarisatie te faciliteren. Sinds de Europese Kaderrichtlijn in 1989 is aangenomen, is risico-inventarisatie een algemeen begrip geworden voor preventie op de werkplek en meer dan honderdduizenden bedrijven in Europa beoordelen hun risico's regelmatig. Evengoed is er voldoende bewijs om te concluderen dat het MKB bedrijven hebben enige tekortkomingen soms tegen problemen aanloopt, als het gaat om risico-inventarisatie en de toepassing van een preventief beleid in het algemeen, waarbij het OiRA-project deze wil helpen te overwinnen.

Meer informatie over het OiRA project (engelstalig)

Projectfasen

Ontwikkeling en pilotfase - 2009-2011

Project

Na de technische ontwikkeling van de tool in 2009 zijn diverse pilots gestart om de tool te testen en de ondersteuning op te zetten.

Officiële lancering van het project - September 2011

De officiële lancering van dit hulpmiddel zal plaatsvinden in september 2011, als de doelstellingen van de testfase zijn bereiken en de OiRA website, het trainingsrooster en de OiRA helpdesk beschikbaar zijn.

ontwikkelingspartners

Het OiRA-project en de verwante webapplicatie werden ontwikkeld door de EU-OSHA die gebaseerd werd op het Nederlandse beoordelinginstrument (RI&E genoemd), dat gefinancierd werd door de Nederlandse overheid en initieel werd ontwikkeld door TNO in samenwerking met de werknemersorganisatie voor kleine en middelgrote ondernemingen MKB-Nederland en het Nederlandse Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De applicatie werd verder ontwikkeld met de inbreng en deelname van de vakbonden FNV, CNV en VCP.

De volgende technische partners hebben bijgedragen bij de ontwikkeling van het OiRA project:

Het Agentschap kreeg strategisch en expertadvies van een stuurgroep voor de ontwikkeling en implementatie van het OiRA-project. Leden en plaatsvervangende leden van de stuurgroep werden aangesteld door de belangengroepen bij de Raad, de Commissie en door EU-OSHA.

Licentie

De broncode van de OiRA tool heeft een GPL licentie.

Creative Commons License De inhoud van de RI&E's zijn gelicenceerd onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Generic License.

Deze OiRA branche RI&E's zijn gratis voor alle gebruikers.