Menu Help ? Dashboard Registreer

Help

Inleiding

Ondernemen is risico’s lopen
Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert, moet aanslaan. Uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.

Kent u alle risico’s?
Ook voor uw personeel en uw materieel? Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of u moet het met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. En het brengt uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s.

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken! U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel een RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

De RI&E is niet ingewikkeld. WEL VERPLICHT voor bijna iedere ondernemer met personeel! Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is de RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid hem verplicht heeft gemaakt voor vrijwel alle ondernemers met personeel. Wilt u weten of u ook RI&E-plichtig bent? Meer informatie vindt u op www.rie.nl .

Over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Een bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Dat is logisch. Die verantwoordelijkheid wilt u als werkgever ook nemen. Daarvoor moet u weten wat de gezondheids- en veiligheidsrisico's van uw bedrijf zijn. Deze risico's kunt u in kaart brengen met deze Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op zo'n manier dat u weet waar u de arbeidssituatie moet verbeteren en risico's kunt wegnemen.

Een RI&E is wettelijk verplicht.
Elk bedrijf is verplicht een RI&E te maken, met een bijbehorend Plan van aanpak. U moet die RI&E vervolgens voorleggen aan de arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige). Heeft u geen RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak? Dan riskeert u een boete van Inspectie SZW.

Wat doet de gecertificeerde arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige?
Deze controleert of u de RI&E goed heeft uitgevoerd.

Hoe vaak een RI&E uitvoeren?
Maak regelmatig een RI&E. Zeker als er iets verandert in uw bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe machine aanschaft, verbouwt of verhuist. Eens in de vier of vijf jaar is een vuistregel. U hoeft de RI&E niet altijd helemaal opnieuw te doen.

Hoe een RI&E uitvoeren?
U kunt de RI&E zelf uitvoeren.Bij bedrijven met meer dan 25 werknemers is dat een werknemer die de taak preventiemedewerker heeft. U kunt natuurlijk ook uw medewerkers vragen een deel in te vullen. In eerste instantie bij de inventarisatie. U kunt hen dan meteen vragen of zij verbeterpunten zien. Dat motiveert! Betrek ook de ondernemingsraad of personeelsvertegen-woordiging erbij. Zij moeten instemmen met de RI&E en het Plan van Aanpak.

Besteed aandacht aan bijzondere groepen
Bijzondere groepen medewerkers zijn medewerkers die meer kwetsbaar zijn dan de gemiddelde medewerker. Onder die kwetsbare groep vallen uitzendkrachten, gehandicapten, oproepkrachten, onervaren krachten (nieuwkomers), jongeren onder de 18 jaar, oudere werknemers, zwangere vrouwen, medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, stagiaires/leerlingen, gehandicapten, medewerkers van beveiligingsbedrijven, schoonmaakbedrijven of onderhoudsbedrijven die bij u in het bedrijf werken, bezoekers, medewerkers die alleen werken. Deze medewerkers zijn meer kwetsbaar omdat ze bijv. minder goed op de hoogte zijn van de regels of omdat ze bijv. een bepaald soort werk niet kunnen of mogen doen.

Inloggen en gebruik van het programma

De digitale RI&E is speciaal voor uw branche gemaakt. In vier stappen maakt u voor uw bedrijf een RI&E en een bijbehorend Plan van Aanpak. Daarmee voldoet u aan de RI&E-plicht uit de Arbo-wet.

Wat doet dit programma?

 • Inventarisatie en evaluatie: U brengt de gezondheids- en veiligheidsrisico's in uw bedrijf in kaart en bekijkt per knelpunt hoe groot de risico’s zijn. U stelt prioriteiten. Dat doet u door een reeks vragen te beantwoorden.
 • Plan van aanpak: U geeft aan hoe u de knelpunten oplost. Het programma helpt u daarbij.
 • Rapportage: U kunt rapporten afdrukken voor uzelf, voor uw medewerkers en voor uw arbodienst / arbodeskundige.

Registreren

 • Om een RI&E te kunnen starten moet u zich eerst registreren met uw emailadres en een wachtwoord. Deze kunt u vervolgens gebruiken om in te loggen en de RI&E in te vullen.
  Tip: zorg dat uw emailadres actueel blijft. Het Steunpunt RI&E-instrumenten heeft geen toegang tot uw gegevens en uw emailadres is nodig om in geval van nood een wachtwoordherinnering te kunnen verzenden.
 • Wachtwoord en/of emailadres wijzigen
  Na het inloggen ziet u rechtsboven de knop met uw mailadres. Daar kunt u de gegevens wijzigen. Tip: voor de zekerheid niet beide tegelijk wijzigen, maar een voor een.
 • Account verwijderen
  Na het inloggen kunt u via de knop rechtsboven met  uw mailadres uw account definitief verwijderen. Let op: alle ingevulde RI&E's onder uw naam zijn vervolgens ook definitief verwijderd en op geen enkele manier terug te halen.

Als u begint met het invullen van de RI&E hoeft u deze niet in een keer af te maken. U kunt op elk moment stoppen en later weer verder gaan of wijzigen. Als u op 'Uitloggen' klikt, worden uw gegevens opgeslagen. Ook als u vergeet uit te loggen worden de gegevens opgeslagen als u stopt met de RI&E, maar wegens veiligheidsredenen is het beter om officieel uit te loggen. Onthoud wel uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) en de titel van de RI&E. U kunt meerder RI&E's (met verschillende titels) opslaan en dan is het handig als u de titel weet van de RI&E waar u later verder mee wilt gaan of iets in wilt wijzigen.

Gebruik van het programma

U begint gewoon. Het programma wijst u telkens de weg. Enkele belangrijke knoppen die u op elke pagina tegenkomt:

 • Volgende: daarmee gaat u naar het volgende scherm.
 • Vorige: daarmee gaat u naar het vorige scherm.
 • Help: daarmee opent u deze handleiding.
 • Uitloggen: deze knop gebruikt u als u tussentijds wilt stoppen. De ingevoerde gegevens worden bewaard.

Verder ziet u:

 • De knoppen/tabbladen bovenaan: daar ziet u de stappen in de RI&E.
 • Een grijs vlak links: dat zijn de modules met de vragen van de RI&E. U kiest door erop te klikken.
 • Een donkergrijs vlak uiterst links: Hier ziet u de verschillende fases van het proces en de statusrapportage. Bovenin kunt u door op de ‘+’ te drukken een nieuwe RI&E starten. Via het pijltje rechts van de naam van de RI&E waar u mee bezig bent kunt u via een uitklapmenu een al ingevulde RI&E selecteren. Ook hier kunt u een nieuwe RI&E starten.

Een RI&E maken

Een nieuwe RI&E starten Door middel van de ‘+’ kunt u uw branche uitkiezen en vervolgens geeft u de RI&E een naam (titel); bijvoorbeeld 'Bedrijf XX-RI&E'. Als u de RI&E heeft opgeslagen wordt in het overzicht automatisch zichtbaar op welke datum de laatste versie is bewaard.

Een bestaande RI&E starten
Bent u eenmaal met een RI&E begonnen, dan kunt u deze tussentijds stoppen. De ingevoerde gegevens slaat u op (bij het uitloggen), zodat ze bewaard blijven. De bewaarde RI&E kunt u later opnieuw starten. U kunt meer dan één RI&E bewaren. Klik links boven in het uitklapmenu in het donker grijze vlak om de RI&E die u wilt openen te selecteren.

Een RI&E verwijderen

 1. Klik het overzichtsmenu open door te klikken op het driehoekje naast de naam van de RI&E linksbovenaan. In het uitklapscherm: Klik op het prullenbakje naast de naam van de RI&E die u wilt verwijderen.
 2. Klik op ‘Ja de sessie verwijderen’. De RI&E is nu verwijderd. Let op. Als u een RI&E verwijdert, gaan alle gegevens daarin verloren! U kunt een verwijdering niet ongedaan maken.

Een RI&E hernoemen

 1. Klik het overzichtsmenu open door te klikken op het driehoekje naast de naam van de RI&E linksbovenaan. In het uitklapscherm: klik op de het potloodje naast de naam van de RI&E die u wilt wijzigen.
 2. Vul de nieuwe naam in en klik op ‘wijzigingen opslaan’.

Een 'oude' RI&E inladen? Heeft u vóór oktober 2010 een RI&E ingevuld via het Steunpunt RI&E-instrumenten, dan kunt u deze inladen in dit nieuwe systeem. Uw antwoorden en gegevens worden automatisch overgezet.

 • Na het inloggen klikt u onderaan de pagina op 'via dit formulier inlezen'.
 • U klikt op de knop 'Browse/Blader' en zoekt het bestand op uw computer. Meestal staat dit bestand in de directory Mijn Documenten (bij Explorer) of in Mijn Documenten/downloads (bij Mozilla Firefox) en lijkt op 'RIE_naam_datum.xml (bijvoorbeeld: RIE_groothandel_2010021530.xml)
 • Klik dit bestand aan en klik op 'Openen' in het schermpje (dit scherm sluit zich).
 • Klik op 'Upload' onderaan de RI&E-pagina.
 • De inhoud van de RI&E wordt ingeladen en u kunt verder met invullen.

NB. Soms laat een hoofdstuk geen antwoorden zien. Dit betreft vaak een filtervraag. Zodra u bij dit hoofdstuk op 'ja' klikt, worden de vragen en antwoorden zichtbaar.

Hoe ziet u waar u bent?
In het overzicht (licht grijze vlak) ziet u dat vraag waar u bent donkerder van kleur is dan de overige modules.

Hoe kunt u zien of u alle vragen heeft beantwoord?

 • Onder de module (licht grijze vlak) ziet u alle niet beantwoorde vragen als grijze cirkels.
 • Vragen waarbij u Ja of n.v.t. heeft geantwoord hebben een groene cirkel.
 • Vragen waarbij u Nee heeft geantwoord hebben een rode cirkel
 • Vragen die u niet heeft beantwoord, maar wel heeft opgeslagen  hebben een oranje driehoek.

Voor een totaal overzicht klikt u op de knop "Status' (donker grijze vlak). Per module ziet u of alle vragen beantwoord zijn en hoe deze beantwoord zijn (rood/groen/oranje). De risico’s met hoge prioriteit worden hier benoemd. U kunt hier direct op de link naar de betreffende module klikken.

Voorbereiding

Uw bedrijfsprofiel bepalen

Waarom een bedrijfsprofiel?
Sommige branches maken gebruik van een bedrijfsprofiel; hierbij zijn twee soorten profiel mogelijk:
a. Een vraag over een bepaald soort werkzaamheden of soort vestiging
b. Een vraag of u meerdere vestigingen heeft (die vergelijkbaar zijn).
Indien er een profielvraag is ingesteld door de branche wordt deze als eerste op het tabblad 'Voorbereiding' gesteld voordat u met de inventarisatie gaat beginnen. Indien u meteen op het tabblad 'Inventarisatie' komt, heeft de branche geen profielvraag ingesteld en hoeft u deze niet in te vullen.

Voordat u met de RI&E begint, moet u eerst uw bedrijfsprofiel bepalen. Dat is vooral belangrijk als uw bedrijf uit meer dan één onderdeel bestaat. Heeft uw winkel bijvoorbeeld meerdere filialen, dan moet u de RI&E-vragen voor elk filiaal apart beantwoorden. Als u hier aangeeft waaruit uw bedrijf bestaat, dan wordt dat automatisch bij de Inventarisatie verwerkt. Het is handig bedrijfsonderdelen een duidelijke naam te geven. Om meer bedrijfsonderdelen toe te voegen klikt u op de knop 'Voeg toe'. Als u alle onderdelen heeft genoemd, dan klikt u op de knop 'Ga verder' om de Inventarisatie en evaluatie in te vullen.

De naam van een bedrijfsonderdeel kunt u wijzigen door terug te gaan naar het tabblad 'Voorbereidingen'. Wijzig de naam en klik op 'Ga verder'. Hier kunt u ook een bedrijfsonderdeel verwijderen door de naam te verwijderen en op 'Ga verder' te klikken.

Let op. Als u uw bedrijfsprofiel wijzigt of een bedrijfsonderdeel verwijdert, gaan alle gegevens die u daar eerder over invulde, verloren! U kunt een verwijdering niet ongedaan maken.

Inventarisatie en Evaluatie

Lijst met alle risico's printen

Het doorlopen van een RI&E kan een hele klus zijn. Daarom kan het handig zijn om de vragen eerst eens op papier door te lezen en/of in te vullen, voordat u ze op uw computer invult. Na het beantwoorden van de vragen op papier voert u de antwoorden in op de computer, in het onderdeel 'Inventarisatie'. U kunt de vragen natuurlijk ook direct op uw computer beantwoorden. Sla het afdrukken dan gewoon over.

U kunt de lijst meteen printen met de knop 'Afdrukken' of de lijst eerst bewerken en/of opslaan op uw computer met de knop 'Download'. De lijst opent in uw tekstverwerker waarna u met 'Opslaan als…' de lijst kunt opslaan. Eventuele wijzigingen die u in deze lijst maakt worden niet automatisch overgenomen in het programma waarmee u de RI&E invult.

NB. Soms zijn alleen de hoofdstuktitels zichtbaar en niet de vragen van dit hoofdstuk. Dit betreft dan een filtermodule. De vragen zijn niet zichtbaar als u in de inventarisatie aangegeven heeft dat dit hoofdstuk niet voor u van toepassing is. Meestal is het een vraag of 'iets' in uw bedrijf aanwezig is; bijvoorbeeld: 'Er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen' of 'U heeft een baliewerkplek'. Zodra u bij deze vraag 'Nee' aanklikt, worden de vragen 'overgeslagen' in het programma én in de lijst met risico's.

U begint nu met inventariseren en evalueren van de knelpunten en risico's in uw bedrijf. Dat doet u stap voor stap. U krijgt telkens een vraag of stelling voorgelegd, die gaat over zaken die te maken hebben met de veiligheid en de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Als u aangeeft dat een risico aanwezig is wordt gevraagd om aan te geven hoe groot dit risico is. Soms is de hoogte van een risico al vastgesteld door de branche organisatie en kunt u dit dus niet wijzigen. Als u alle vragen doorlopen heeft  kunt u een plan maken om de risico's aan te pakken.

Hoe ziet het inventarisatie- en evaluatiescherm eruit?

 • U ziet links in het lichtgrijze vlak een overzicht van alle modules.Er is ook een algemeen onderdeel. Daarin staan vragen die op de algemene situatie in uw bedrijf betrekking hebben.
 • Door op een module te klikken, worden alle submodules zichtbaar en door op een submodule te klikken worden alle vragen zichtbaar als bolletjes onder de module.
 • Door op volgende te klikken, krijgt u een voor een alle vragen en submodules te zien
 • Sommige rubrieken beginnen met een 'filtervraag'. Daarmee bepaalt u welke vragen voor u van belang zijn. Soms krijgt u dan geen vervolgvragen in die rubriek.

Hoe inventariseren en evalueren?
Na de voorbereiding komt u vanzelf bij de inventarisatie. Door op 'Opslaan en verdergaan' te klikken, doorloopt u alle vragen op volgorde. Wilt u een andere volgorde? Klik links op de module waarmee u aan de slag wilt. Beantwoord de vragen. Mogelijke antwoorden zijn: 'Ja', 'Nee' of soms 'Niet van toepassing'. Weet u het antwoord niet direct? Sla de vraag dan over (parkeren) en beantwoord de vraag gewoon later. U kunt ook zelf een opmerking toevoegen. Dat kan handig zijn in latere stappen - als u evalueert of een Plan van aanpak maakt. Als u alle vragen heeft beantwoord, kunt u verder naar de volgende stap, 'Evalueren'.

Is het programma ge-update?
Het kan zijn dat de branche een nieuwe versie heeft gepubliceerd. U krijgt daarvan een melding bij het openen van de RI&E. Dit betekent dat vragen zijn aangepast, dat nieuwe vragen zijn toegevoegd en andere verwijderd.

 

Bij elke vraag waar u een knelpunt signaleert (dat zijn vragen die u bij de inventarisatie met 'Nee' heeft beantwoord) wordt gevraagd een inschatting van de hoogte van het risico te maken. Het ene knelpunt is immers ernstiger dan het andere. Dit noemen we de evaluatie.
Van veel knelpunten kunt u direct het risico bepalen door zelf een risicohoogte (hoog, midden, of laag) te kiezen. U moet daarbij een afweging maken van hoe vaak het knelpunt voorkomt, de kans dat het fout gaat en hoe groot de gevolgen kunnen zijn.

Bij een aantal knelpuntenwordt gevraagd drie vragen te beantwoorden. Uw drie antwoorden worden gebruikt in een berekening waarmee het programma bepaalt of het uiteindelijke risico hoog, midden, of laag is. In de volgende stap, 'Plan van Aanpak', ziet u de uitkomst van die berekening.

 • Hoe vaak wordt men aan dit gevaar blootgesteld? U kiest uit: 'Bijna nooit', 'Regelmatig' of 'Voortdurend'.
 • Wat is de kans dat dit gevaar optreedt? U kiest uit: 'Klein', 'Gemiddeld' of 'Groot'.
 • Wat is het schadelijke effect? U kiest uit: 'Letsel zonder verzuim', 'Letsel met verzuim' of 'Blijvende gezondheidsschade'.

Een voorbeeld: er staan gevaarlijke stoffen in een opslag. De werknemers komen hier enkele keren per week even binnen. De opslag is voorzien van een afzuiging. De kans dat schadelijke stoffen vrijkomen (bijv. door lekkage of uitdampen) wordt als gemiddeld ingeschat (er staan diverse stoffen in meerdere soorten emballage). De blootstelling wordt ingeschat op regelmatig (de medewerkers komen er een paar keer per week). En het effect is letsel zonder verzuim (de stoffen zijn irriterend, maar niet giftig).

Tip. Ga bij het invullen uit van uw gezonde verstand. Besteed geen aandacht aan allerlei andere mogelijke en denkbare effecten.

Soms heeft u vragen met 'Nee' beantwoord maar hoeft u toch geen risico inschatting voor te maken. Daar kunnen twee redenen voor zijn.

 • Ofwel: in uw branche is bekend dat een bepaald knelpunt tot hoge risico's leidt (dat is bijvoorbeeld het geval bij beroepsziekten). Dan ziet u het knelpunt pas in het Plan van Aanpak weer terug, met de vermelding 'Risico: hoog'. (Top 5 risico)
 • Ofwel: het gaat om een knelpunt waarvan het risico niet met deze drie vragen te bepalen is (dat is bijvoorbeeld het geval bij het knelpunt: ontbreken van beleid). Ook dan ziet u het knelpunt pas in het Plan van Aanpak weer terug.

Zijn er geen knelpunten?
Dat kan. Dat is mooi. U hoeft dan geen maatregelen te treffen in uw Plan van aanpak.

Plan van aanpak

Waarom een plan van aanpak?
U heeft de knelpunten in uw bedrijf geïnventariseerd. U heeft bepaald hoe hoog de risico's daarvan zijn. Nu dus de vraag: wat doet u eraan? Ofwel: welke maatregelen neemt u om de knelpunten weg te nemen?

Het programma loopt de knelpunten één voor één langs. U ziet de risico categorie (hoog, midden of laag) en een aantal invulvelden voor de eventuele maatregelen.U kunt hier eventueel de risico categorie wijzigen en daarna zijn er voor elk knelpunt twee mogelijkheden: u kiest voor één van de standaardmaatregelen die het programma u voorlegt. Dat zijn maatregelen die in uw branche gebruikelijk zijn. Of, u bedenkt zelf welke maatregelen het best zijn.

Hoe maatregelen kiezen?

 1. Onder het kopje 'Standaard maatregelen' staan de maatregelen die beschikbaar zijn.
 2. U ziet wat de standaardmaatregel is die bij uw knelpunt hoort. Het kan zijn dat er meer dan één maatregel mogelijk is. U kunt één of meerdere toevoegen.
  Indien u geen Standaard maatregel ziet is deze niet ingevuld door de branche.
 3. Wilt u zelf een eigen maatregel kiezen? Klik dan op 'Nieuwe maatregel toevoegen'. Vul vervolgens de maatregel in.
 4. In het eerste vak heeft u de maatregel ingevuld die u kunt nemen om het huidige risico op te lossen of te beperken. In het vak 'Preventie Plan' kunt u invullen wat u moet doen om te zorgen dat dit risico ook in de toekomst niet meer voor kan komen en in het vak 'Vereisten' vult u in wat de randvoorwaarden of benodigde middelen zijn die bij deze maatregel horen. Dit kan een hulpmiddel zijn, of een nieuwe machine, of een opleiding, of …… .
 5. Vul in 'Wie' (de verantwoordelijke), 'Budget' (hoeveel geld u ervoor reserveert), en 'Begindatum' en 'Einddatum'.
 6. Vul eventuele opmerkingen  toe, deze worden meegenomen in het rapport.
 7. Klik op 'Opslaan en verdergaan' om naar de volgende pagina te gaan.

Rapport

U bent nu klaar met uw RI&E. U moet deze laten toetsen door de gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige (dat is wettelijk verplicht*). En u kunt exemplaren afdrukken voor uzelf en uw medewerkers. Voor het zover is, moet u nog enkele gegevens over uw bedrijf toevoegen. Deze gegevens verschijnen in het uiteindelijke rapport.

* Meer informatie over de toetsing van de RI&E vindt u op www.rie.nl

Welke gegevens kunt u invullen?

 • Gegevens over uw bedrijf: naam, adres enzovoort.
 • Gegevens over uw medewerkers: aantal, verzuimpercentage enzovoort.
 • Gegevens over uw arbodienst: naam enzovoort.

Hoe verzuimpercentage te berekenen?
Als u de ziekmeldingen in uw bedrijf door uw arbodienst laat bijhouden, kunt u daar de verzuimcijfers opvragen. Anders moet u ze zelf administreren. En zelf berekenen. Dat gaat zo.

aantal ziekte dagen --------------------------------------- X 100 = het verzuimpercentage totaal aantal mogelijke werkdagen

Voorbeeld Eén medewerker heeft zich in 1 maand 2 dagen ziek gemeld. U werkt altijd met 3 mensen in de zaak. Wat is dan het verzuimpercentage in die maand? 2 (het totaal van de verzuimde dagen (ook niet-werkdagen)) gedeeld door 93 (aantal beschikbare dagen van 3 mensen in 1 maand (ook niet-werkdagen)) X 100 = 2,2% (het verzuimpercentage). In de RIE vult u alleen het getal in; maximaal 2 cijfers voor en maximaal 2 cijfers na de komma zonder %-teken erachter.

U komt nu op de overzichtspagina met 4 soorten rapportages. Controleer of u alle vragen heeft beantwoord (via 'Status') en of u bij alle knelpunten een maatregel heeft ingevuld (in de stap 'Plan van aanpak').
Het volledige rapport met alle informatie en input die u hebt verstrekt tijdens alle stappen van de risicoanalyse is te downloaden als worddocument en te printen door te klikken op ‘lijst met alle risico’s printen’. Dit rapport is te gebruiken voor de wettelijk verplichte toetsing door de geceritificeerde arbodienst/arbodeskundige. Ook om bewijs te leveren aan toezichthoudende instanties (Inspectie SZW). Zorg dat u altijd een geprinte versie van uw RI&E beschikbaar heeft. Dat is handig als de Inspectie SZW langskomt. Want die vraagt ernaar.

Daarnaast kunt u voor uw eigen overzicht 4 soorten rapportage downloaden/printen:

 • Overzicht van risico’s: Dit is een pdf met een overzicht van de vastgestelde risico's. Dit is te gebruiken om informatie door te geven aan de betrokken personen en na te gaan of er naar behoren wordt omgegaan met risico's/maatregelen.
 • Overzicht van maatregelen: Dit is een pdf met een overzicht van de toe te passen maatregelen in de komende 3 maanden. Dit is te gebruiken om informatie door te geven aan de betrokken personen en om te controleren of deze maatregelen worden geïmplementeerd.
 • Het plan van  aanpak: Dit is een worddocument met alle aanwezige risico’s, de te nemen maatregelen en de toelichting bij de risico’s. Daarnaast ook alle door de branche aangemerkte prioritaire risico’s, ook als ze niet aanwezig zijn  of nog niet beoordeeld zijn. Dit is te gebruiken om informatie door te geven aan de betrokken personen en een volledig overzicht te hebben van alle risico’s en maatregelen inclusief toelichting.
 • Het actieplan: Dit is een spreadsheet met van alle in de branche RI&E opgenomen risico’s uw plan van aanpak. Dit is te gebruiken om de bestaande problemen/risico's op uw werkplek te beheren (specifieke taken, deskundigheid, verantwoordelijkheden, deadlines)

Let op: Als u het rapport heeft opgeslagen op uw pc kunt u het wel bewerken, maar deze wijzigingen worden niet automatisch overgenomen in het programma waarmee u de RI&E heeft ingevuld.

Opsturen naar de  gecertificeerdArbodienst of gecertificeerd arbodeskundige
U bent nu echt bij de laatste stap: u kunt het rapport opsturen naar uw arbodienst (bij de vangnetregeling) of gecertificeerd arbodeskundige (bij de maatwerkregeling) om te laten toetsen. Dat is verplicht op basis van de Arbowetgeving. Laat u uw RI&E niet toetsen dan riskeert u een boete. Soms is een toets niet nodig. Meer informatie over de toetsing van de RI&E vindt u op www.rie.nl

Wanneer geen toets

?

U hoeft geen toets te laten uitvoeren als u zich niet meer dan 40 uur per week laat helpen door één of meer werknemers. Bijvoorbeeld: u heeft twee werknemers die beiden 16 uur per week werken, dus 32 uur in totaal. In dat geval hoeft u de RI&E dus niet naar de arbodienst/arbodeskundige te sturen. Ook als u maximaal 25 werknemers in dienst heeft en een RI&E gebruikt die erkend is voor toetsingsvrijstelling (te zien aan het ‘vinkje’) hoeft u niet te laten toetsen. Meer informatie over de toetsing van de RI&E vindt u op www.rie.nl

Tip. Als u de gegevens over uw arbodienst / arbodeskundige niet bij de hand heeft, als u niet weet of u een arbodienst / arbodeskundige heeft, of als u nog geen arbodienst / arbodeskundige heeft: u kunt op www.rie.nl een overzicht van arbodiensten zien.

Ook uw brancheorganisatie of uw administrateur kan u hierover adviseren.

Tot slot

Wat gebeurt er nu verder?

 • U gaat aan de slag met de uitvoering van uw Plan van Aanpak.
 • Maak regelmatig een RI&E. Zeker als er iets verandert in uw bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe machine aanschaft, verbouwt of verhuist. U hoeft de RI&E niet altijd helemaal opnieuw te doen. Bekijk eens per jaar of de RI&E nog aansluit bij de actuele situatie in het bedrijf en pas eventueel een gedeelte aan.

De volgende keer start u dit programma weer via www.rie.nl

Steunpunt RI&E-instrumenten

Het Steunpunt RI&E-instrumenten heeft dit digitale RI&E format (OirA) laten ontwikkelen met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de ontwikkeling en bouw van de techniek is samengewerkt met Simplon.

Er zijn voor verschillende branches verschillende digitale RI&E's ontwikkeld. Voor de inhoud en de actualiteit van de verschillende branche-RI&E's zijn de brancheverenigingen verantwoordelijk.

Disclaimer
Het Steunpunt RI&E-instrumenten is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de verschillende digitale branche-RI&E's. Het Steunpunt RI&E-instrumenten is ook niet verantwoordelijk voor technische onvolkomenheden. Het Steunpunt RI&E-instrumenten wil hierover wel geïnformeerd worden opdat er maatregelen genomen kunnen worden.

Privacy
De gegevens die u invult in de digitale RI&E zijn alleen toegankelijk met uw inlogcode en wachtwoord en zijn niet toegankelijk voor anderen dan u zelf.

Steunpunt RI&E-instrumenten
p/a Postbus 3005
2301 DA  LEIDEN
info@rie.nl
www.rie.nl

Geproduceerd door EU-OSHA | Over